Havlíčkova 15, 695 01 Hodonín 1

ANTIKONCEPCE

Plánováná rodičovství patří již dnes téměř k samozřejmosti denního života. Níže jsou uvedeny základní informace k jednotlivým druhům antikoncepce.

Hormonální antikoncepce

Dále jen HAK, patří k nejrozšířenější metodě ochrany proti nechtěnému těhotenství konce 90-tých let. Počet dívek a žen, který užívá HAK v ČR, je srovnatelný s počtem uživatelek EU.

HAK má kromě kontracepčního učinku též i pozitivní vliv na intenzitu, délku, bolestivost a pravidelnost menstruace.

Věk a doba užívání HAK je individuální.

Gynekologické vyšetření u uživatelek je nutné provádět 2x ročně, tak jako u žen které neužívají žádnou HAK.

Pro ženy, které se rozhodnou pro použití jiné antikoncepce než HAK ve formě tablet, je určen preparát Mirena, Levosert nebo Kyleena nebo různé typy IUD-nitroděložní antikoncepce bez použítí hormonálních substancí.

V níže uvedeném přehledu se budu snažit přiblížit antikoncepci nejčastěji užívanou v ČR (seznam bude postupně rozšiřován a aktualizován).

Výpočet plodných a neplodných dnů

Další metodou je výpočet “plodných a neplodných” dnů. Tato metoda má však velmi nízkou účinnost ve srovnání s ostatními metodami. Dle níže zobrazeného menstruačního cyklu si můžete při zápisu do vlastního menstruačního kalendáře vypočítat požadované údaje.

Přejít nahoru