Havlíčkova 15, 695 01 Hodonín 1

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co se dělá v těhotenské poradně?

18.-22. týden gravidity: proveden UZ se zaměřením na výskyt vrozených vývojových vad, proporcionalitu růstu, přítomnost čtyř dutinového systému srdce. Pacientka se objedná na speciální vyšetření srdíčka plodu na níže uvedeném pracovišti ve 20. týdnu těhotenství. Jedná se o Prenatal s.r.o. – www.prenatal.cz

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Má vůbec význam očkování proti HPV?

Podívejte na odkaz www.vsecomuzu.cz a najdete tam dostatečnou odpověď proč očkovat.

Jak vypadá anatomie ženského reprodukčního orgánu?

To můžete zjistit na tomto obrázku: deloha

Jak velké nebezpečí pro budoucí miminko hrozí v těhotenství když matka má Rh- a otec Rh+?

Za normálních okolností riziko pro plod není žádné. V každém případě se ale odebírá krev ke zjistění protilátek v 12-16. týdnu spolu s dalšími odběry. Další pak v 32-35. týdnu těhotenství. V případě přítomnosti protilátek jste odeslány na tranfuzní oddělení k dalšímu sledování.

Mohu přenést na dítě nějakou infekci z mé dutiny ústní přenosem například lzičkou či přes dudlík?

Ano může tato situace nastat, proto existuje jednoduchý test fy Orion Diagnostica, www.dentocult.cz. Tento test je určen ke zjišťování kariogenní bakterie Streptococcus mutans a je hrazen pacientkou. Pokud je matka pozitivní a olizuje dítěti dudlík ve snaze jej očistit nebo ochutnává dítěti podávanou stravu stejnou lžičkou, přenese kariogenní bakterie na dítě již v kojeneckém věku. Čím dříve k bakteriální kolonizaci dutiny ústní dítěte dojde, tím větší je u dítěte riziko vzniku kariézního poškození. Matka proto musí mít dokonale opravený chrup a dodržovat ústní hygienu tak, aby kariogenní mikroorganizmy typu SM byly sníženy na co nejnižší mez.

Co se provádí v těhotenské poradně?

Můžete využít možnosti vyšetření srdce plodu specialistou. Toto vyšetření stačí provést 1x za těhotenství. Nejvhodnější termín je od 20. do 22. týdne gravidity. Cena za toto vyšetření je 500 Kč, není hrazeno ze základního zdravotního pojištění. Provádí MUDr. Jiří Navrátil.

Kdy je nejvhodnější objednat se na cytologii?

Vhodný termín k tomuto vyšetření je v první polovině menstruačního cyklu, tzn. nejpozději do 10 dne od skončení menstruace. V dalších dnech je samozřejmě možné provést odběr cytologie také, ale stoupá procento “špatných či horších” výsledků.

Kde si mohu nechat anonymně vyšetřit krev na AIDS?

Můžete se nechat otestovat bezplatně v Praze na adrese Dům světla- Malého 3/282, Praha 8 – Karlín, web www.aids-pomoc.cz, mail: info@aids.pomoc.cz , zelená linka nonstop 800 800 980

Co dělat, když nedostane žena “měsíčky”?

Je vhodné počkat 2-3 dny, Po té si žena může zakoupit v kterékoliv lékárně těhotenský test, v ceně od 30Kč. Při pozitivním výsledku by měla žena navštívit lékaře co nejdříve, při negativním výsledku je vhodné počkat další 2-3 dny. Pokud se ani pak nedostaví spontánní menstruace, pak je vhodná návštěva gynekologa.

Při užívání HAK se dostaví krvácení.

Pokud žena pravidelně užívá HAK a začne li krvácet, pak je vhodné v co nejkratší době navštívit gynekologa. Krvácení se dá v časném stadiu zmírnit nebo úplně zastavit.

Co všechno se vyšetřuje v těhotenské poradně?

Po stanovení těhotenství je žena pravidelných intervalech zvána do těhotenské poradny. Během těhotenství se provádí celkem 3x vyšetření ultrazvukem kde se sleduje růst plodu. Při každé návštěvě se kontroluje krevní tlak, váhový přírůstek, vyšetřuje se moč na přítomnost bílkovin a cukru. Lékař vyšetřuje ženu v zrcadlech i palpačně, kdy se tímto vyšetřením sleduje zda v pochvě není zánětlivé onemocnění a současně i změny probíhající na děložním hrdle. Dále pak dle posledního doporučení odborné gynekologické společnosti se provádí odběr krve na protilátky a při negativním Rh faktoru by se měla aplikovat dávka imunoglobulinu.

  • 12.-14. týden gravidity: je možno provést sono vyšetření se zaměřením na diagnostiku projasnění v oblasti krční páteře v souvislosti s možností výskytu Downova sy. Toto vyšetření není hrazeno ZP.

  • 15.-17. týden gravidity: ženě je odebrána krev na krevní skupinu ( pokud tak nebylo učiněno do 12 týdne grav.), protilátky, krevní obraz, test na žloutenku, BWR, HIV, moč na vyšetření-močový sediment a provedena cytologie, pokud nebyla provedena v posledních 6-ti měsících. Dále je odebrána krev na vrozené vývojové vady (tzv. tripl test), rovněž se délka gravidity stanovuje pomocí sono vyšetření (není hrazeno ZP)

  • 18.-22. týden gravidity: proveden UZ se zaměřením na výskyt vrozených vývojových vad, proporcionalitu růstu, přítomnost čtyř dutinového systému srdce. Současně se provádí cervikometrie (tzn. Měření délky hrdla ). Následně je žena odeslána na spolupracující pracoviště v Brně a to především k podrobnějšímu UZ vyšetření plodu a srdička plodu. Jedná se o Prenatal s.r.o. – www.prenatal.cz nebo Sanatorium Helios, www.sanatoriumhelios.cz kde však vyšetření srdce plodu není hrazeno zdravotním pojištěním.

  • 24.-28. týden gravidity: vyšetření zda se neprojevuje počínající “cukrovka” v těhotenství. provádí se test oGTT ( orální glukoso toleranční test ) ve smluvním zařízení, J+K LAb, s.r.o. Národní tř. 91, Hodonín v pondělí nebo středu od 7,00 hodin. tel. 518 344 445 a dle domluvy s diabetologickou ordinaci MUDr. Karla Křena, tel 518 343 202. Dále se aplikuje druhá dávka imunoglobulinu při Rh negativitě matky.

  • 28.-32. týden gravidity: provádí se sono vyšetření se zaměřením na růst plodu, ev. vrozené vady, vystaví se doklad “žádost o peněžitou pomoc v mateřství” a přibližný seznam věci potřebných do porodnice a po návratu z ní. Odebírá se krev na krevní obraz, krev na protilátky Rh negativních matek, BWR.

  • 35.-40. týden gravidity: kontroly se zápisem CTG, celkem 5x. Dále se pak provádí stěr z pochvy na bakteriologické vyšetření na přítomnost Streptococus a agalacticea.

  • Zjistit více

Jak užívat HAK?

Hormonální antikoncepce obsahuje 21 tablet. Při počátku užívání HAK se užije první tableta 1-4 den cyklu. Tablety se užívají 21 dnů. Pak následuje 7 dnů přestávka a 8. den žena užije opět první tabletu bez ohledu zda má či nemá menstruaci. Celý cyklus se pak pravidelně opakuje, měsíčky pak přichází v pravidelných 28 denních cyklech.

Jak často má žena absolvovat gynekologickou prohlídku?

Preventivní prohlídka má být 1x ročně. Součástí této preventivní prohlídky je především vyšetření cytologie z čípku děložního a palpační vyšetření. Další vyšetření, sono odeslání na mamografické vyšetření, jsou pak individuální dle každé ženy.

Za jak dlouho může mít žena pohlavní styk pro provedené UPT?

Doporučuje se nemít pohlavní styk do další menstruace nebo alespoň po dobu co žena krvácí.

Co dělat pokud si zapomene žena vzít tabletku?

Pokud si zapomenete vzít tabletu, ať se jedná o HAK či HRT, pak je důležité vzít si “zapomenutou” tabletu a současně tu, kterou si máte vzít jako obvykle. V žádném případě nevysazujte zbylé tablety. Pokud si nevíte rady, tak raději zatelefonujte (i na mobil – kdykoliv). Můžete tím předejít mnohy zbytečným komplikacím.

Muže mít žena pohlavní styk, pokud se léčí pro zánětlivé onemocnění pochvy-výtok?

Ne, po celou dobu léčby, až do úplného ukončení léčby by žena neměla mít pohlavní styk. V opačném případě může dojít k prodloužení doby léčení a i snížení efektivnosti léčby.

Přejít nahoru